Chúng tôi tạo ra sự khác biệt trên mỗi trang trại canh tác

Cải tạo “Vườn hộ”, xây dựng vườn mẫu: Thay đổi tư duy, khơi dậy tiềm năng quỹ đất!

 

 

Đăng ký tư vấn

Để vượt qua những giới hạn trong canh tác nông nghiệp, không chỉ cần sự cố gắng mà còn có những cải tiến đột phá. Điều đó bắt đầu với quá trình đào sâu vào công nghệ để phát triển những điều đã được thực hiện và khám phá những chiến lược khả thi. Sau đó, chúng tôi áp dụng để cải tiến mọi thứ từ giải pháp đến thực tiễn thông qua các thử nghiệm, công cụ và công nghệ.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NÔNG TRẠI

agrotect tư vấn nông nghiệp canh tác quy hoạch vườn tạp cải tạo vườn hộ mô hình nông nghiệp bền vững bỏ phố về vườn

CẢI TẠO QUY HOẠCH VƯỜN

NĂNG LỰC AGROTECT

Với sứ mệnh khai thác, tận dụng nguồn đất đai sẵn có, AGROTECT luôn đề cao tâm quan trọng của giai đoạn nghiên cứu, nhằm xác định được các mục tiêu xuyên suốt, đảm bảo sự chính xác và hiệu quả.

Thiết kế hợp lý giữa không gian để sản xuất vườn, ao, chuồng và không gian sống của gia đình trong khuôn viên hộ, tạo ra cảnh quan nhà sạch, vườn đẹp, môi trường sống trong lành, văn hóa, văn minh.

Đội ngũ triển khai dự án dày dạn kinh nghiệm cùng phối hợp với nhau trên một quy trình chặt chẽ, công nghệ hóa, đáp ứng nhanh & hiệu quả. 

Áp dụng các công nghệ tiên tiến khác vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến. Định hướng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng công ngh, nâng cao thu nhập.

Theo dõi bảo trì, hỗ trợ toàn diện, tận tâm & trách nhiệm kể cả trong và ngoài giờ làm việc. Luôn sẵn sàng đáp ứng vấn đề năng cấp hệ thống vườn trong tương lai.